Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena

23.09.2019 227