Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, dr. Jurij Kočar
  • član, Franc Per
  • član, Roman Cerar
  • član, Štefan Brvar