Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Anica Grilj
  • članica, Anja Ravnikar
  • članica, Lidija Vozel
  • član, Alojzij Štefan
  • Strokovna sodelavka občinske uprave, Anuška Podvršič, univ.dipl.prav.