Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica Anica Grilj
  • članica Anja Ravnikar
  • članica Lidija Vozel
  • član Alojzij Štefan
  • Strokovna sodelavka občinske uprave Anuška Podvršič, univ.dipl.prav.