Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinjskega obrata

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov