IZVAJANJE DOLOČB ZAKONA O ZAČASNIH UKREPIH V ZVEZI S SODNIMI, UPRAVNIMI IN DRUGIMI JAVNOPRAVNIMI ZADEVAMI - SPREMEMBE 01.05.2020

05.05.2020 53

Povezane objave