Spremenjena prometna ureditev na delu sprehajališča ob Drtijščici, od 15. novembra 2021

10. 11. 2021 156