Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Moravče

08.05.2020 864