Javna razgrnitev in javna obravnava - dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MO-16 in MO-18 (OPPN)

03.06.2020 757
03.06.2020
Javna naznanila in razgrnitve
10.07.2020 ob 23:59
350-0007/2016-11
02.06.2020
Marjana Krumpestar
marjana.krumpestar@moravce.si
01/7247149