Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinjskega obrata

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE