Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Moravče

26. 3. 2021 148
26.03.2021
Javni razpisi in javni natečaji
26.04.2021 do 23:59
014-0004/2021
16.03.2021
Barbara Baša
barbara.basa@moravce.si
017247148