Javna razgrnitev in javna obravnava - dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje MO-16 in MO-18 (OPPN)

3. 6. 2020 1114
03.06.2020
Javna naznanila in razgrnitve
10.07.2020 do 23:59
350-0007/2016-11
02.06.2020
Marjana Krumpestar
marjana.krumpestar@moravce.si
01/7247149